Obchodní podmínky

 • Objednávka - realizace
 1. Objednávku kuchyně může objednatel provést na vzorkové prodejně, prostřednictvím telefonické, emailové, nebo písemné objednávky.
 2. Po provedení objednávky se k objednateli v dohodnutém termínu dostaví zaměřovací technik na zaměření kuchyně.
 3. Zaměřovací technik sepíše se objednatelem závaznou smlouvu, kde budou specifikovány rozměry kuchyně, použité materiály, výše zálohy, doplatku, celková cena včetně DPH a termín montáže.
 • Záloha
 1. Záloha ve výši minimálně 50% se platí při sepsání smlouvy v hotovosti, nebo převodem na účet dodavatele do 5 dnů od podepsání smlouvy. Po převzetí zakázky zákazník doplatí zbytek kuchyně montážní četě v hotovosti, oproti faktuře na celkovou částku a příjmovému dokladu na doplatek.
 • Zaměření
 1. Při zaměření musí být prostor, kde bude kuchyň postavena přístupný.
 2. Objednatel musí zaměřovacího technika informovat o skrytých překážkách (rozvody elektřiny, vody, plynu) a ty uvést do smlouvy. V opačném případě nenese zhotovitel vinu za jejich poškození.
 • Cena díla - vícepráce
 1. V kalkulaci nejsou zahrnuty vícepráce za výřezy a vyrovnání křivosti prostoru. Cenu za vícepráce určí zaměřovací technik při zaměření. V kalkulaci také není zahrnuta případná demontáž stávající kuchyně a přesun materiálu a doprava mimo Prahu. Doprava po Praze je zdarma.
 2. Sníženou sazbu 15% DPH je možné uplatnit pro vestavěný nábytek, který je součástí místnosti sloužící k bydlení. U staveb zkolaudovaných po 31.12.2007 nesmí podlahová plocha přesahovat 120m2, nebo 350m2 u rodinného domu.
 3. Pro ostatní potřeby je sazba 21 % DPH, nebo pokud je nábytek bez montáže.
 • Odstoupení od smlouvy - reklamace
 1. Veškeré reklamace musí mít písemnou formu a předkládají se v místě prodeje, nebo emailem na adresu: amonit@amonit.cz
 2. Objednatel může odstoupit od smlouvy do 3 dnů od podpisu závazné smlouvy. Při dodržení této lhůty, dostane objednatel zaplacenou zálohu zpět. V ostatních případech odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, všechny zákazníkem zaplacené zálohy propadají. Zhotovitel má právo odstoupit od zakázky v případě zvlášť nevhodných prostor pro montáž kuchyně. Posouzení vhodnosti prostor pro instalaci je plně v kompetenci zaměřovacího technika provádějícího zaměření.
 3. V případě, že objednatel z vlastní viny nepřevezme dílo v dohodnutém termínu nebo neumožní montáž díla na místě a v čase uvedeném ve smlouvě, je povinen zaplatit zhotoviteli skladné ve výši 1,5% z hodnoty díla denně a smluvní pokutu ve výši 25% z celkové ceny zakázky. Skladné se účtuje počínajíc pátým dnem od dohodnutého termínu po dobu maximálně 30ti dnů. Po této době je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a dílo zlikvidovat. Objednateli v takovémto případě propadá záloha ve prospěch zhotovitele a objednatel je dále povinen zaplatit smluvní pokutu a příslušnou částku skladného.
 • Doporučení - omezení
 1. Pro maximální životnost nábytku musejí být mechanické části udržovány v čistotě.
 2. V případě použití přírodních materiálů jako je dýha, masiv, ratan, bambus apod. nelze zaručit shodnou barevnost a kresbu dřeva na všech plochách.
 • Záruka
 1. Amonit interiéry s.r.o. poskytuje záruku 7 let na celou kuchyň. Záruka znamená, že vadné zboží bude vyměněno. Dodavatel nenese odpovědnost za škody, které nejsou přímo spojeny s podstatou zboží nebo služby, která byla provedena.Zhotovitel
:

Amonit interiéry s.r.o.
Kosmická 747/21
14900 Praha 4

IČ 24234958
DIČ CZ24234958

Sestavte si kuchyň
podle sebe